Dr n. med. Adam Sipiński


 

 

Doktor Adam Sipiński jest lekarzem praktykiem, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

W latach 1984-2009 pracował w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku adiunkta,pracownika naukowego i wykładowcy.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w kadencji 2011-2014 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

Posiada specjalizację z zakresu seksuologii, ginekologii i położnictwa oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych.


Od wielu lat prowadzi praktykę lekarską w centrum Katowic, a od niedawna również w Krakowie. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami erekcji, problemami zaburzeń wytrysku, a także męskiego okresu przekwitania i leczenia zaburzeń hormonalnych występujących w tym okresie. Prowadzi obecnie dwa gabinety seksuologiczne – w Krakowie i Katowicach.

Pacjentami doktora Sipińskiego są mieszkańcy terenów Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, okolic Częstochowy, Opola, województwa małopolskiego oraz pozostałych terenów Polski, a nawet spoza granic kraju.

Aktywne członkostwo Towarzystw Naukowych, w tym:

 • Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Polskiego Towarzystwo Medycyny Seksualnej
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • European Society for Sexual Medicine
 • World Association for Sexual Health

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dyplom ukończenia specjalizacji II stopnia z seksuologii
 • Dyplom ukończenia specjalizacji II stopnia z ginekologii i położnictwa
 • Doktorat (1991)
 • Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Medycyny Seksualnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
 • Certyfikat Superwizora psychoterapii zaburzeń seksualnych
 • Certyfikat Good Clinical Practice.