Publikacje

1

Tytuł oryginału: Poporodowe zaburzenia nastroju – badania kliniczne. Autorzy: Violetta Skrzypulec-Ciszek, Adam Sipiński, Dariusz Dudkiewicz, Leon Kolny, Dorota Peterek, Magdalena Salomon-Perzyńska. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 1998 Vol.34-35 s.77-85. Język publikacji: PL

2

Tytuł oryginału: Wpływ całkowitego i nadszyjkowego wycięcia macicy drogą brzuszną na sferę życia seksualnego. Autorzy: Ryszard Poręba, Adam Sipiński, Dariusz Dudkiewicz, Piotr Olszówka, Katarzyna Żogała. Źródło: – Ginekol.Pol. 1998 T.69 supl.1: Sympozjum „Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii”, Cieszyn 24-26.09.1998, s.351-358. Język publikacji: PL

3

Tytuł oryginału: Ocena przebiegu okresu pooperacyjnego po wycięciu macicy z zastosowaniem profilaktycznego, zewnątrzotrzewnowego drenażu przezpochwowego. Autorzy: Dariusz Dudkiewicz, Ryszard Poręba, Wojciech Cnota, Adam Sipiński. Źródło: – Ginekol.Pol. 1998 T.69 supl.1: Sympozjum „Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii”, Cieszyn 24-26.09.1998, s.140-145. Język publikacji: PL

4

Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu oraz stan urodzeniowy noworodków kobiet ciężarnych leczonych z zastosowaniem krążka szyjkowo-pochwowego z powodu niewydolności cieśniowo-szyjkowej. Autorzy: Dariusz Dudkiewicz, Ryszard Poręba, Adam Sipiński, Joanna Kantor-Cesarz. Redaktorzy: Red.: Zbigniew SŁOMKO, Grzegorz H. BRĘBOROWICZ, Janusz GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.26: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.2, Katowice 10-12.09.1998, s.74-77. Język publikacji: PL

5

Tytuł oryginału: Aktualne problemy infekcji HIV u kobiet ciężarnych i noworodków. Autorzy: Adam Sipiński, Wojciech Grabowski, Bogdan Ząbek, Małgorzta Kapuśniak, Dorota Czukin. Redaktorzy: Red.: Z. SŁOMKO, G.H. BRĘBOROWICZ, J. GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.25: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.1, Katowice 10-12.09.1998, s.183-186. Język publikacji: PL

6

Tytuł oryginału: 20 lat prospektywnych badań nad sposobem ukończenia ciąż i porodów po przebytym cięciu cesarskim. Autorzy: Ryszard Poręba, Dariusz Dudkiewicz, Adam Sipiński, Izabela Ulman-Włodarz. Redaktorzy: Red.: Z. SŁOMKO, G.H. BRĘBOROWICZ, J. GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.27: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.3, Katowice 10-12.09.1998, s.77-81. Język publikacji: PL

7

Tytuł oryginału: Porody w immersji wodnej. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba, Wojciech Cnota, Anna Wałga, Robert Latała. Redaktorzy: Red.: Z. SŁOMKO, G.H. BRĘBOROWICZ, J. GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.27: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.3, Katowice 10-12.09.1998, s.95-98. Język publikacji: PL

8

Tytuł oryginału: Porównanie częstości wykonania nacięć krocza u rodzących w roku 1984 i 1995. Autorzy: Violetta Skrzypulec-Ciszek, Ryszard Poręba, Adam Sipiński, Dariusz Dudkiewicz, Marek Kondrela. Redaktorzy: Red.: Z. SŁOMKO, G.H. BRĘBOROWICZ, J. GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.27: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.3, Katowice 10-12.09.1998, s.92-93. Język publikacji: PL

9

Tytuł oryginału: Komputerowy nadzór kardiotokograficzny nad stanem płodu. Autorzy: Adam Sipiński, Dariusz Dudkiewicz, Robert Latała, Wojciech Cnota, Anna Wałga. Redaktorzy: Red.: Z. SŁOMKO, G.H. BRĘBOROWICZ, J. GADZINOWSKI. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 1998 T.26: Materiały 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, T.2, Katowice 10-12.09.1998, s.436-439. Język publikacji: PL

10

Tytuł oryginału: Nasi studenci na forum ogólnopolskim i zagranicznym. Autorzy: Adam Sipiński. Źródło: – Biul.Inform.ŚAM 1999 R.9 nr 4 s.31-32. Język publikacji: PL

11

Tytuł oryginału: Psychosomatyczne aspekty porodu w wodzie. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 supl.: 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin 13-16.09.2000, s.143[143]. Uwagi: streszcz. w jęz. pol. i ang. Język publikacji: PL

12

Tytuł oryginału: Ocena parametrów spirometrycznych u rodzących w różnych pozycjach. Autorzy: Piotr Buchacz, Tomasz Zieliński, Adam Sipiński, Mariusz Wilk, Marcin Kucharzewski. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 8 s.911-914. Język publikacji: PL

13

Tytuł oryginału: Ocena gazometrii krwi pępowinowej w zależności od wartości wybranych parametrów spirometrycznych u rodzących w różnych pozycjach. Autorzy: Piotr Buchacz, Tomasz Zieliński, Adam Sipiński, Marcin Kucharzewski, Adrian Łukasik. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 8 s.906-910. Język publikacji: PL

14

Tytuł oryginału: Poród z udziałem męża. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba, Dariusz Dudkiewicz, Agata Stanek. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 4 s.213-217. Język publikacji: PL

15

Tytuł oryginału: Poród po przebytym cięciu cesarskim – porównanie prognozy porodu wg metody własnej i skali prognozy wg Weinsteina. Autorzy: Ryszard Poręba, Dariusz Dudkiewicz, Marcin Drygalski, Aneta Poręba, Adam Sipiński. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 4 s.352-357. Język publikacji: PL

16

Tytuł oryginału: Indukcja porodu u kobiet w ciąży przenoszonej z zastosowaniem preparatu Mizoprostol. Autorzy: Mariusz Wilk, Ryszard Poręba, Adam Sipiński, Tomasz Jureczko. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 4 s.322-326. Język publikacji: PL

17

Tytuł oryginału: Analiza 135 porodów w wodzie. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba, Wojciech Cnota, Aneta Poręba. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 4 s.208-212. Język publikacji: PL

18

Tytuł oryginału: Psychosomatyczne aspekty leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej z zastosowaniem krążka szyjkowo-pochwowego. Autorzy: Dariusz Dudkiewicz, Ryszard Poręba, Adam Sipiński, Krzysztof Błaszczyk, Michał Wojcieszyn. Źródło: – Ginekol.Pol. 2000 T.71 supl.: 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin 13-16.09.2000, s.138[138]. Uwagi: streszcz. w jęz. pol. i ang. Język publikacji: PL

19

Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń erekcji. Autorzy: Adam Sipiński. Źródło: – Twój Mag.Med. 2000 R.5 nr 4 s.25-26. Język publikacji: PL

20

Tytuł oryginału: Analysis of twin deliveries. Autorzy: Adam Sipiński, Dariusz Dudkiewicz, Anna Belowska. Źródło: – Gemellological Rev. 2001 Vol.2 No.2 p.92-96. Język publikacji: EN

21

Tytuł oryginału: The second twin history. Autorzy: Adam Sipiński, Aneta Poręba, Anna Belowska, Marcin Drygalski, Dariusz Dudkiewicz. Źródło: – Gemellological Rev. 2001 Vol.2 No.2 p.97-101. Język publikacji: EN

22

Tytuł oryginału: Mizoprostol a Oksytocyna w indukcji porodu po terminie – porównanie bezpieczeństwa i skuteczności działania. Autorzy: Mariusz Wilk, Tomasz Jureczko, Ryszard Poręba, Adam Sipiński. Źródło: – Wiad.Lek. 2001 T.54 nr 11-12 s.662-667. Język publikacji: PL

23

Tytuł oryginału: Subiektywna i obiektywna ocena percepcji bólu porodowego na podstawie porównania skal oceny reaktywności. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba, Andrzej Sobański, Marta Obcowska-Lech, Tomasz Lech. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.194-200. Język publikacji: PL

24

Tytuł oryginału: Wpływ porodu w immersji wodnej na stan noworodka. Autorzy: Adam Sipiński, Ryszard Poręba, Alicja Włodarz, Marta Obcowska, Tomasz Lech, Anna Belowska. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.109-114. Język publikacji: PL

25

Tytuł oryginału: Błędy żywieniowe kobiet ciężarnych. Autorzy: Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 T.36 s.263-265. Język publikacji: PL

26

Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego. Autorzy: Andrzej Sobański, Adam Sipiński, Ryszard Poręba. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 T.36 s.568-573. Język publikacji: EN

27

Tytuł oryginału: Rola położnych i pielęgniarek w medycynie perinatalnej. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Mariola Machura, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 T.36 s.152-155. Język publikacji: PL

28

Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u pierwiastek po 35 roku życia. Autorzy: Anna Belowska, Adam Sipiński, Adrian Łukasik. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.217-222. Język publikacji: PL

29

Tytuł oryginału: Program „Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią” w opinii położnic na materiale Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Tychach ŚAM. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Mariola Machura. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.134-138. Język publikacji: PL

30

Tytuł oryginału: Opinia kobiet rodzących o zaleceniach zawartych w raporcie WHO poświęconym właściwym technikom porodowym. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Mariola Machura. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.139-144. Język publikacji: PL

31

Tytuł oryginału: Udział położnej w zastosowaniu nowych technik porodowych. Autorzy: Mariola Machura, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2002 supl.25: Poród nowoczesny, Tychy maj 2002 s.84-87. Język publikacji: PL

32

Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego. Autorzy: A[ndrzej] Sobański, A[dam] Sipiński, R[yszard] Poręba. Źródło: W: Medycyna perinatalna XXI wieku: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź 26-28.09.2002. Red. J. Wilczyński, D. Nowakowska, L. Podciechowski. Poznań: Ośrodek Wydaw. Naukowych 2002, streszcz. s.127[209]. Język publikacji: PL

33

Tytuł oryginału: Błędy żywieniowe kobiet ciężarnych. Autorzy: Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: W: Medycyna perinatalna XXI wieku: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź 26-28.09.2002. Red. J. Wilczyński, D. Nowakowska, L. Podciechowski. Poznań: Ośrodek Wydaw. Naukowych 2002, streszcz. s.75[119]. Język publikacji: PL

34

Tytuł oryginału: Rola położnych i pielęgniarek w medycynie perinatalnej. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Mariola Machura, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: W: Medycyna perinatalna XXI wieku: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź 26-28.09.2002. Red. J. Wilczyński, D. Nowakowska, L. Podciechowski. Poznań: Ośrodek Wydaw. Naukowych 2002, streszcz. s.46[070]. Język publikacji: PL

35

Tytuł oryginału: Wartości i aspiracje życiowe słuchaczy pomaturalnej szkoły położnych oraz studentów studiów licencjackich położnictwa. Autorzy: Mariola Machura, Adam Sipiński, Violetta Skrzypulec, Urszula Sioma-Markowska, Małgorzata Kazimierczak. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczaniem i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej – po reformie kształcenia , Katowice 13-14.06.2003, streszcz. s.4-5. Język publikacji: PL

36

Tytuł oryginału: Rola położnej w opiece nad kobietą po utracie dziecka w okresie perinatalnym. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska, Mariola Machura. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczaniem i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej – po reformie kształcenia, Katowice 13-14.06.2003, streszcz. s.12. Język publikacji: PL

37

Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół andropauzy. Autorzy: Bogusława Piela, Violetta Skrzypulec, Krzysztof Nowosielski, Wioletta Rozmus-Warcholińska, Agnieszka Drosdzol, Adam Sipiński. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczaniem i wykonywaniem pielęgniarki/położnej – po reformie kształcenia, Katowice 13-14.06.2003, streszcz. s.19-20. Język publikacji: EN

38

Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna wyznacznikiem poprawy jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietą i rodziną. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Violetta Skrzypulec, Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczaniem i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej – po reformie kształcenia, Katowice 13-14.06.2003, streszcz. s.22. Język publikacji: PL

39

Tytuł oryginału: Nauczanie elementów psychologii w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Autorzy: Katarzyna Wybrańczyk, Adam Sipiński. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczaniem i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej – po reformie kształcenia, Katowice 13-14.06.2003, streszcz. s.26-27. Język publikacji: PL

40

Tytuł oryginału: Emocje i lęk w porodzie rodzinnym w opinii ankietowanych kobiet. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Aleksandra Stawicka. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2004 T.40 Supl.1 s.150-153. Uwagi: 8 Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego przy współudziale Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej pt.: „ Poród rodzinny”, Tychy 18-19.06.2004. Język publikacji: PL

41

Tytuł oryginału: Postawy kobiet rodzących wobec nowych technik porodowych. Autorzy: Mariola Machura, Monika Selwet, Adam Sipiński. Źródło: – Klin.Perinat.Ginekol. 2004 T.40 Supl.1 s.175-177. Uwagi: 8 Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego przy współudziale Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej pt.: „ Poród rodzinny”, Tychy 18-19.06.2004. Język publikacji: PL

42

Tytuł oryginału: Andropauza – andropenia? Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji. Autorzy: Adam Sipiński, Violetta Skrzypulec, Agnieszka Drosdzol. Źródło: – Lekarz 2004 nr 6 s.50-57. Język publikacji: PL

43

Tytuł oryginału: Analiza przepływu krwi w tętnicy płucnej w zależności od stopnia dojrzałości płuc płodu. Autorzy: Arkadiusz Jastrzębski, Tomasz Lech, Marta Obcowska-Lech, Andrzej Sobański, Adam Sipiński. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.119-122. Język publikacji: PL

44

Tytuł oryginału: Profilaktyka aborcji. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Klaudyna Sipińska. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.135-138. Język publikacji: PL

45

Tytuł oryginału: Profilaktyka porodu przedwczesnego w populacji kobiet ciężarnych województwa śląskiego. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Anna Kuna-[Gołąbek], Adam Sipiński, Monika Selwet, Mariola Machura. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.126-130. Język publikacji: PL

46

Tytuł oryginału: Profilaktyka seksualnego wykorzystywania dzieci w rodzinie. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.131-134. Język publikacji: PL

47

Tytuł oryginału: Uczestnictwo męża przy porodzie w aspekcie psychoprofilaktyki położniczej. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Iwona Majerczyk, Monika Selwet, Anna Kuna-[Gołąbek], Mariola Machura. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.278-280. Język publikacji: PL

48

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty diagnozy i leczenia transseksualizmu w warunkach polskich. Autorzy: Robert Kowalczyk, Violetta Skrzypulec, Adam Sipiński, Wioletta Rozmus-Warcholińska, Agnieszka Drosdzol. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.163-166. Język publikacji: PL

49

Tytuł oryginału: Zachowania seksualne kobiet ciężarnych. Autorzy: Adam Sipiński, Małgorzata Kazimierczak, Piotr Buchacz, Klaudyna Sipińska. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.281-284. Język publikacji: PL

50

Tytuł oryginału: Analiza sposobu żywienia kobiet ciężarnych w badaniach ankietowych. Autorzy: Monika Selwet, Mariola Machura, Adam Sipiński, Anna Kuna-[Gołąbek], Małgorzata Kazimierczak. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.271-275. Język publikacji: PL

51

Tytuł oryginału: Ocena edukacji zdrowotnej ciężarnych prowadzonej przez personel medyczny. Autorzy: Monika Selwet, Anna Kuna-[Gołąbek], Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska, Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.266-270. Język publikacji: PL

52

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności masowej profilaktyki pierwotnej wad cewy nerwowej. Autorzy: Anna Kuna-[Gołąbek], Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Mariola Machura, Monika Selwet, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Wiad.Lek. 2004 T.57 supl.1: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie”, Katowice 24-25.09.2004, s.178-182. Język publikacji: PL

53

Tytuł oryginału: Znaczenie higieny osobistej oraz innych czynników w zapobieganiu stanom zapalnym pochwy w opinii kobiet województwa śląskiego. Autorzy: Anna Gołąbek, Monika Selwet, Adam Sipiński, Mariola Machura, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.6 s.457-460. Język publikacji: PL

54

Tytuł oryginału: Wiedza studentów na temat profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Autorzy: Monika Selwet, Anna Gołąbek, Adam Sipiński, Mariola Machura, Urszula Sioma-Markowska. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.6 s.466-471. Język publikacji: PL

55

Tytuł oryginału: Profilaktyka zaburzeń psychicznych występujących w okresie poporodowym. Tytuł w wersji angielskiej: Prophylaxis of postpartum psychic disorders. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.5 s.413-417. Język publikacji: PL

56

Tytuł oryginału: Profilaktyczne badanie cytologiczne w opinii kobiet z województw śląskiego i świętokrzyskiego. Tytuł w wersji angielskiej: Prophylactic cytological test in the opinion of women from Silesian and Świętokrzyskie regions. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Katarzyna Stępień, Bernadeta Szylak. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.5 s.367-372. Język publikacji: PL

57

Tytuł oryginału: Pierwotna i wtórna profilaktyka raka jajnika. Tytuł w wersji angielskiej: Original and secondary prophylaxis of ovary cancer. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Mariola Machura, Anna Gołąbek, Monika Selwet. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.5 s.406-408. Język publikacji: PL

58

Tytuł oryginału: Przesiewowe badania cytologiczne prowadzone na terenie miasta Tychy w latach 1957-2004. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Bogdan Michalski, Adam Sipiński, Janusz Pozowski. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.4 s.271-277. Język publikacji: PL

59

Tytuł oryginału: Uwięźnięcie macicy ciężarnej. Tytuł w wersji angielskiej: Incarceration of the gravid uterus. Autorzy: Arkadiusz Jastrzębski, Marta Obcowska-Lech, Izabela Ulman-Włodarz, Adam Sipiński. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 No.5 s.422-424. Język publikacji: PL

60

Tytuł oryginału: Expression of genes taking part in molecular pathway of lymphangiogenesis in endometrial cancer. Autorzy: A[nna] K. Belowska, B[ogdan] A. Michalski, T[omasz] S. Zieliński, U[rszula] Mazurek, C. Kruszniewska, M. Stachowicz, J[anusz] Pozowski, A[dam] Sipiński. Źródło: – Int.J.Gynecol.Cancer 2005 Vol.15 Suppl.2: ESGO 14th Biennial Meeting, Istanbul [Turkey] 25-29.09.2005, abstr. p.148[000352]. Język publikacji: EN

61

Tytuł oryginału: Ocena zachowań seksualnych kobiet karmiących. Autorzy: Adam Sipiński, Małgorzata Kazimierczak, Beata Ciesielska.Źródło: – Seksuol.Pol. 2005 T.3 nr 2 s.52-59. Język publikacji: PL

62

Tytuł oryginału: Wartości i aspiracje życiowe słuchaczy pomaturalnej szkoły położnych oraz studentów studiów licencjackich położnictwa. Autorzy: Mariola Machura, Adam Sipiński, Violetta Skrzypulec, Urszula Sioma-Markowska, Małgorzata Kazimierczak, Anna Kuna, Monika Selwet. Źródło: W: Health care: professionalism and responsibility. Red.: L. Niebrój, M. Kosińska. Katowice: ŚAM 2005, s.77-82. Uwagi: Seria: Eukrasia Vol.8 Język publikacji: PL

63

Tytuł oryginału: Rola położnej w opiece nad kobietą po utracie dziecka w okresie perinatalnym. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska, Mariola Machura. Źródło: W: Położnictwo: profesja o wielu aspektach. Red.: L. Niebrój, M. Kosińska. Katowice: ŚAM 2005, s.23-28. Uwagi: Seria: Eukrasia Vol.7 Język publikacji: PL

64

Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół andropauzy.Autorzy: Bogusława Piela, Violetta Skrzypulec, Krzysztof Nowosielski, Wioletta Rozmus-Warcholińska, Agnieszka Drosdzol, Adam Sipiński.Źródło: W: Położnictwo: profesja o wielu aspektach. Red.: L. Niebrój, M. Kosińska. Katowice: ŚAM 2005, s.91-96. Uwagi: Seria: Eukrasia Vol.7 Język publikacji: PL

65

Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna wyznacznikiem poprawy jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietą i rodziną. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Violetta Skrzypulec, Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak.Źródło: W: Położnictwo: profesja o wielu aspektach. Red.: L. Niebrój, M. Kosińska. Katowice: ŚAM 2005, s.7-12. Uwagi: Seria: Eukrasia Vol.7 Język publikacji: PL

66

Tytuł oryginału: Nauczanie elementów psychologii w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Autorzy: Katarzyna Wybrańczyk, Adam Sipiński. Źródło: W: Poszerzenie Unii Europejskiej: polskie pielęgniarstwo w czasach zmian . Red.: L. Niebrój, M. Kosińska. Katowice: ŚAM 2005, s.75-77. Uwagi: Seria: Eukrasia Vol.6 Język publikacji: PL

67

Tytuł oryginału: Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim. Autorzy: Urszula Sioma-Markowska, Adam Sipiński, Monika Selwet, Mariola Machura, Małgorzata Kazimierczak. Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.5 s.467-470. Język publikacji: PL

68

Tytuł oryginału: Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej. Autorzy: Mariola Machura, Adam Sipiński, Urszula Sioma-Markowska, Anna Gołąbek, Monika Selwet.Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.1 s.77-82. Język publikacji: PL

69

Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki i położnej w edukacji seksuologicznej. Autorzy: Małgorzata Kazimierczak, Adam Sipiński.Źródło: – Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.1 s.61-65. Język publikacji: PL

70

Tytuł oryginału: Aspekt historyczny cięcia cesarskiego.Autorzy: Adam Sipiński, Małgorzata Kazimierczak, Anna Bartodziej.Źródło: – Ginekol.Pol. 2006 T.77 supl.2 T.1: 10 Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG, Tychy 27-28.10.2006, s.126-134. Język publikacji: PL

71

Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego na tle historycznym. Autorzy: Mariola Machura, Adam Sipiński.Źródło: – Ginekol.Pol. 2006 T.77 supl.2 T.1: 10 Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG, Tychy 27-28.10.2006, s.71-75. Język publikacji: PL

72

Tytuł oryginału: The quality of life, sexuality and cognitive functions in patients diagnosed with PADAM. Autorzy: K[rzysztof] Nowosielski, V[ioletta] Skrzypulec, A[dam] Sipiński, A[gnieszka] Drosdzol.Źródło: – J.Sex.Med. 2006 Vol.3 [book of abstracts]: 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna [Austria] 3-6.12.2006, abstr. p.70[PP-02-219]. Język publikacji: EN

73

Tytuł oryginału: The quality of life, sexuality and cognitive functions in patients. Autorzy: Krzysztof Nowosielski, Violetta Skrzypulec, Adam Sipiński, Agnieszka Drosdzol. Źródło: W: 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna [Austria] 3-6.12.2006, abstr. p.[PP-02-219]http://www1.essem2006.org/guest/AbstractView?ABSID=5642. Język publikacji: EN

Tytuł oryginału: The quality of life, sexuality and cognitive functions in patients diagnosed with PADAM. Autorzy: K[rzysztof] Nowosielski, V[ioletta] Skrzypulec, A[dam] Sipiński, A[gnieszka] Drosdzol.Źródło: – J.Sex.Med. 2006 Vol.3 [book of abstracts]: 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna [Austria] 3-6.12.2006, abstr. p.70[PP-02-219]. Język publikacji: EN

74

Tytuł oryginału: The quality of life, sexuality and cognitive functions in patients. Autorzy: Krzysztof Nowosielski, Violetta Skrzypulec, Adam Sipiński, Agnieszka Drosdzol. Źródło: W: 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna [Austria] 3-6.12.2006, abstr. p.[PP-02-219]http://www1.essem2006.org/guest/AbstractView?ABSID=5642. Język publika

75

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w oddziale ginekologii. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wyd. I Medical Project Bielsko – Biała 2010. ISBN 978-83-930001-8-0,s.21 – 26.

76

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Udział położnej w badaniach i zabiegach diagnostyczno – terapeutycznych w ginekologii. W: Opieka w ginekologii. Red. A .Sipiński. Wyd. I Medical Project Bielsko –Biała 2010, ISBN 978-83-930001-8-0,s. 27 – 47.

77

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej i zasady pielęgnowania po zabiegu operacyjnym. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wyd. I Medical Project Bielsko –Biała 2010, ISBN 978-83-930001-8-0,s. 122 – 159.

78

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Problem niepłodności małżeńskiej. Udział położnej w diagnostyce niepłodności żeńskiej. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wyd. I Medical Project Bielsko- Biała 2010, ISBN 978-83-930001-8-0,s. 160 – 169.

79

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w oddziale ginekologii. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012, ISBN 978-83-7164-717-8, ISBN 978-83-62573-04-2,s. 26 – 32.

80

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej i zasady pielęgnowania po zabiegu operacyjnym. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012, ISBN 978-83-7164-717-8, ISBN 978-83-62573-04-2,s. 33 – 58

81

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sipińska K, Machura M. Pielęgnowanie w chorobach przenoszonych drogą płciową. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012, ISBN 978-83-7164-717-8, ISBN 978-83-62573-04-2,s. 96 – 108.

82

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej i zasady pielęgnowania po zabiegu operacyjnym. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012, ISBN 978-83-7164-717-8, ISBN 978-83-62573-04-2, s. 145 – 189.

83

Tytuł oryginału: Sipiński A, Sioma – Markowska U, Kazimierczak M. Problem niepłodności małżeńskiej. Udział położnej w diagnostyce niepłodności żeńskiej. W: Opieka w ginekologii. Red. A. Sipiński. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012, ISBN 978-83-7164-717-8, ISBN 978-83-62573-04-2, s.194 – 205.

84

Tytuł oryginału: Sipiński A, Machura M, Kazimierczak M. Psychoprofilaktyka w położnictwie. W. Opieka w położnictwie. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu 2012.

85

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sipiński A. Proces pielęgnowania w sali porodowej. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”2012.

86

Tytuł oryginału: Sipiński A., Drabik V., Sipińska K. Rola położnej w edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych w zakresie wpływu używek na przebieg ciąży i stan płodu. W: Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu 2012.

87

Tytuł oryginału: Sipiński A. Sipińska K.: Nowe techniki porodowe. W. Opieka w położnictwie. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”2012.

88

Tytuł oryginału: Sipiński A, Kazimierczak M. Organizacja pionu położniczo – ginekologicznego. W: Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

89

Tytuł oryginału: Sipiński A., Sipińska K., Machura M.: Problemy położnicze w połogu fizjologicznym. W: Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

90

Tytuł oryginału: Sipiński A., Sipińska K., Kazimierczak M.: Problemy pielęgnacyjne podczas laktacji. W: Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

91

Tytuł oryginału: Sipiński A., Sipińska K., Kazimierczak M.: Opieka położnicza w połogu patologicznym. W: Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

92

Tytuł oryginału: Kazimierczak M. Sipiński A,: Problemy emocjonalne w okresie poporodowym. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

93

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sipiński A, Opieka położnicza w ciąży powikłanej cukrzycą. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

94

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sipiński A.: Opieka położnicza nad pacjentką ciężarną z konfliktem serologicznym. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

95

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sipiński A.: Opieka położnicza nad pacjentką w ciąży powikłanej chorobami układu moczowego. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

96

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sioma – Markowska U.: Opieka położnicza nad pacjentką ciężarną z chorobami serca. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

97

Tytuł oryginału: Kazimierczak M. Sipiński A.: Opieka położnicza nad pacjentką ciężarną, nosicielką HIV z konfliktem serologicznym. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

98

Tytuł oryginału: Sipiński A., Sipińska K., Sioma – Markowska U.: Opieka położnicza nad pacjentką z nadciśnieniem indukowanym ciążą. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

99

Tytuł oryginału: Kazimierczak M Sipiński A.: Opieka położnicza nas kobietą w ciąży wielopłodowej. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

100

Tytuł oryginału: Kazimierczak M., Sipiński A.: Utrata dziecka w okresie perinatalnym. W. Opieka w położnictwie. Red. A. Sipiński. Wydanie I. Wydawnictwo WSM w Sosnowcu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2012.

101

Tytuł oryginału: Plech A., Rykaczewska-Czerwińska M., Sipiński A., Konopińska D. Żródło: Journal of Agricultural Science technology A 2 (2012) 682-689. ISSN 1939-1250. Tytuł w wersji ang.: Effect of Synthetic Leucopyrokinin Analog [D-Alfa5]-[2-8]-Leucopyrokinin ([D-Ala5]-[2-8]-LPK) on Opioid-Induced Analgesia in Rats.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0,436

102

Tytuł oryginału: Rykaczewska-Czerwińska M., Oleś P., Konopińska D., Sipiński A., Plech A. Żródło: Journal of Agricultural Science and technology A 2 (2012) 702-708. ISSN 1939-1250. Tytuł w wersji ang.: Pentapeptide Any-GS Blocks Actinociceptive Effect of Poneratoxin in Rats.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0,436

103

Tytuł oryginału: : Krzysztof Nowosielski, Adam Sipiński, Ilona Kuczerawy, Danuta Kozłowska-Rup, Violetta Skrzypulec-Plinta. Źródło: J.Sex.Med.2012; Vol.9, No.9, p.2307-2314 Tytuł w wersji angielskiej: Tattoos, piercing, and sexual behaviors in young adults.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.552

Punktacja ministerstwa: 40.000