Test samooceny

Jeśli na któreś z poniższych pytań odpowiesz twierdząco warto zgłosić się do lekarza.

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania i za każdą odpowiedź przyznać od 0 do 3 punktów. Proszę następnie zsumować uzyskane punkty w każdej grupie.


para ludzi na plaży

Zaburzenia fizykalne

Punktacja:


Powrót