Seksuolog w Krakowie i Katowicach


dr Adam Sipiński

Dr Adam Sipiński jest lekarzem praktykiem, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1984-2009 pracował w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego i wykładowcy. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w kadencji 2011-2014 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.


Posiada specjalizację z zakresu seksuologii, ginekologii i położnictwa oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od wielu lat prowadzi praktykę lekarską w centrum Katowic, a od niedawna również w Krakowie. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami erekcji, problemami zaburzeń wytrysku, a także męskiego okresu przekwitania i leczenia zaburzeń hormonalnych występujących w tym okresie. Prowadzi obecnie dwa gabinety seksuologiczne – w Krakowie i Katowicach.


lekarz przy biurku

Profil gabinetu:


Pacjentami doktora Sipińskiego są mieszkańcy terenów Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, okolic Częstochowy, Opola, województwa małopolskiego oraz pozostałych terenów Polski, a nawet spoza granic kraju.


Aktywne członkostwo Towarzystw Naukowych, w tym:


Posiada 140 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych. Jest certyfikowanym (GCP) badaczem klinicznym nowo wprowadzanych leków na rynek polski. Uczestniczy aktywnie w sympozjach i kongresach krajowych i zagranicznych.


uśmiechięty mężczyzna przy biurku

Kwalifikacje